Współpraca z SP5

W roku 2004 z inicjatywy p. dyrektor ZSO 51 Aldony Kawy oraz działaczy Sportowego KlubuTanecznego TK (od roku 2012 Klubu Sportowego TK) rozpoczęły się działania mające na celurozpoczęcie w ZSO51 edukacji tanecznej. Działaczy inspirowało hasło, aby przez naukę tańcarozwijać wyobraźnię przestrzenną i poprawiać pamięć uczniów. Po zatwierdzeniu przezMinisterstwo Sportu i Kuratorium Oświaty programów szkolenia we…