Zajęcia

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 5
z Oddziałami Sportowymi w klasach o specjalności "taniec sportowy"

 

Głównym celem zajęć tanecznych, prowadzonych w ramach nauki szkolnej jest wyrobienie nawyku aktywności fizycznej indywidualnie i w parze. Program szkolenia został podzielony na dwa etapy.
W pierwszym etapie aktywność fizyczną uzyskujemy przez wyzwolenie aktywności ruchowej ucznia przez zabawy ruchowe przy muzyce.
W drugim etapie kładziemy nacisk na wdrażanie do samodzielności w doskonaleniu sprawności fizycznej w zakresie tańca sportowego.
Zajęcia obejmują:
1. rozgrzewkę - ćwiczenie szybkości, siły i wytrzymałości, kształtowanie szybkości reakcji , równowagi i orientacji przestrzennej.
2. Nauka wybranych figur i techniki tanecznej.
3. Kształtowanie rytmizacji ruchów.
4. Ćwiczenie gibkości (ćwiczenia rozciągające poszczególne części ciała)
5. Finał - przetańczenie wszystkich tańców jakie obowiązują w danej kategorii wiekowej i klasie tanecznej.