Dołącz do Nas!

 

 

 

Klub Sportowy TK działa od 2001 roku, jest członkiem Federacji Tańca Sportowego, współpracuje

z innymi klubami sportowymi  na polu sportowo-artystycznego współzawodnictwa dzieci i młodzieży. W roku 2017, 2018 i 2019 zajęcia KS TK są realizowane we współpracy z Gminą Miejską Kraków oraz z Ministerstwem Sportu.

       

W roku 2020 zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży są współfinansowane ze środków Miasta Krakowa i realizowane w ramach zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
W roku 2020 KS TK uczestniczy w programie KLUB 2020 Ministerstwa Sportu

www.krakow.pl- Magiczny Kraków

www.ngo.krakow.pl