Dodatkowe informacje

Klub Sportowy TK realizuje swój program we współpracy
z Gminą Miejską Kraków 


Klub Sportowy TK bierze udział w programie
Ministerstwa Sportu i Turystyki "KLUB" 2017, 2018 i 2019


Sala taneczna w SP nr 5 została wyposażona w lustra, zakupione przez Klub TK. DZIĘKUJEMY!