Składka członkowska

  • Posted on: 13 October 2015
  • By: admin

Składka członkowska wynosi 60,00 zł i regulujemy ją na konto bankowe KS TK do 10 danego miesiąca
Opłata za udział w zajęciach dodatkowych wynosi 20,00 zł - za zajęcia jeden raz w tygodniu lub 30,00 zł - za zajęcia dwa razy w tygodniu